Information om månadsmöten

Anmälan / avanmälan

Aktiv medlem skall avanmäla och passiva medlemmar anmäla sitt deltagande senast måndagen före månadsmötet till värden. Gäster skall också via aktiv medlem anmälas till värden senast på måndagen före mötet. Värden avgör om plats finns för gäster. Enligt årsmötesbeslut kan månadsmötet maximalt besökas av 30 personer. Värden ansvarar för att gäster tilldelas ”intressanta och utvecklande” arbetsuppgifter inom arbetsgrupperna.
Värden ansvarar även för att inbjudna gäster är vaccinerade mot Corona. (Huvudansvaret har den som bjudit in gästen)
Dam-middag genomförs vid månadsmötet i juni. Menyn vid dam-middagen består av föregående års vinnarmenyer av förrätt, varmrätt och dessert. (Även här gäller anmälan/avanmälan!)

Budget
Till värdens förfogande finns 6 500 kr exklusive gästavgifter, dvs. 400 kr av de 600 kr som gästerna för närvarande betalar. På årsmötet beslutar sällskapet vilken budget som månadsvärden får disponera.

Redovisning av inköp
Du som är månadsvärd skall snarast efter mötet redovisa dina utlägg för inköp av varor. I bilagan nedan finns en redovisningsblankett som vi ber dig använda

Riktlinjer för vin-och spritinköp
1. Alla alkoholhaltiga drycker inhandlas via Systembolaget av den som är månadsvärd som medtar dessa till Parapeten. Kvitto lämnas till Parapeten och en kopia i redovisningen.
2. Baransvarig kan kontakta månadsvärden för kompletteringsinköp. Kvitton lämnas till Parapeten och kopia används i redovisningen. OBS – märkt drycker till baren!
3. Korkavgift beräknas till 400:- per middag.
4. Vin till lotteri inköps till varje middag av månadsvärden.

Dukning
Månadsvärden tar med bordsdekorationer, ljus etc för dukning. Denna görs av nästkommande månadsvärd enlig värdens direktiv. Kaffekoppar ställs fram på serveringvagn.
De som dukar ansvarar även för att ta fram drycker till middagen och hjälper till med serveringen av dessa.

Barvärd
Barvärden ansvarar för all försäljning i baren och att inköps görs till denna via månadsvärden.
Barkassan redovisas efter varje middag till kassören. (Betalning via kuponger som köps av kassören)

Kontaktperson på Parapeten
Vår kontakt Peter Hallberg och har tel 0733-404412

Övriga regler

1. Vi har tillgång till lokalerna från tidigast 16.15 – kontakta lokalansvarig.
2. Slå på värmen på spisarna direkt vid ankomst
3. Diskhjälpen betalas av månadsvärden/kassören
4. Parapeten tillhandahåller utrymme för förvaring av barens drycker, överblivna drycker, marmiternas knivar etc i låsbart skåp i källaren.
5. Marmiternas dukar och gästrockar erhålls av förra månadsvärden. Tas hem av värden efter middagen för tvätt och strykning och medförs vid nästa middag
6. Ansvariga för avdukning av förrätt är förrättsgruppen, för varmrätt är varmrättsgruppen och för desserten är efterrättsgruppen.
7. Vi återställer bord och stolar som dessa var placerade vid ankomsten.
8. Samtliga (medlemmar och gäster) ska hjälpas åt att städa i köket efter varje middag!
9. Blir det varor över vid matlagningen så säljs dessa via auktion efter middagen.
10. Kaffe tillhandahålls av Parapeten
11. HYGIEN-regler gäller! Tvätta händerna ofta!

Allmänna regler

Tider mm månadsmöten
1700-1730 Samling
Alla omklädda i kockrock, mössa, medaljer
Betalning, köp lotter, utdelning recept, ev dryck från baren etc
1730 Mötesgenomgång – ordförande leder (Startar prick kl 17.30)
1740 Månadsvärdens presentation av kvällens recept mm
1800 Arbetet i köket startar
1930 ca Förrätt
2000 ca Varmrätt
2045 ca Dessert
2130 ca Middagsgenomgång, tacktal, ris & ros
2200 ca Iordningställande av matsal, städning kök
2230 ca Kaffe, övriga drycker lotteri

Köksregler
HYGIEN-regler gäller! Tvätta händerna ofta! Sprita händerna.
Månadsvärden ser till att råvaror mm till respektive rätt står på separata arbetsställen/stationer då köksarbetet börjar. Allt för att underlätta för arbetsgrupperna.
Marmiternas egna knivar diskas och förvaras i knivfodralet
Se till att spisar och ugnar är på och att dessa fungerar som tänkt
Alla grytor, redskap mm lämnas till disken så snart dessa använts
Arbetsytor rengörs efterhand då dessa använts.

Alla hjälps åt att städa efter avklarad middag! Görs detta efterhand som rätterna blir klara så får vi mer tid tillsammans för samvaro vid kaffe, lotteri och ev auktion.

 

Nedladdningsbara filer

Barvärd Marmiterna – [Barvärd marmiterna.xlsx]

Receptmall Marmiterna – [Barvärd marmiterna.xlsx]

Redovisning värd – [Redovisning värd.pdf]