Parapeten är upptagen på vår ordinarie mötesdag 2013-05-06.
Mötet är flyttat till måndagen den 29 april! Kaj Ridell är värd för mötet.