För att se hur man lägger till, redigerar eller tar bort en medlem från medlemslistan, vänligen se videon nedan.